0
0
0
s2smodern

Informujemy, że zgodnie z Art. 17. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r. nr 256 poz.2572 ze zmianami), uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły w odległości większej niż 4 km mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdów do szkoły.
Zwrot taki będzie realizowany po spełnieniu poniższych wymogów:

  1. Udokumentowane zamieszkanie ucznia w obwodzie szkoły w odległości większej niż 4 km.
  2. Złożenie w sekretariacie szkoły wniosku o zwrot kosztów doładowania miejskiej karty URBANCARD ulgowym biletem semestralnym na 2 linie (koszt 125 zł). Wniosek powinien zawierać numer konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot.
  3. Do wniosku załączyć należy oryginał faktury dokumentującej zakup biletu.

Terminy składania wniosków:

  • do 30 września – semestr zimowy
  • do 31 stycznia – semestr letni