0
0
0
s2smodern
ROK SZKOLNY 2016/17
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, ze zmianami)

 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych

 1 września 2016 r.

 Zimowa przerwa świąteczna

 23- 31 grudnia 2016 r.
 Ferie zimowe  13-26 lutego 2017 r.
 Wiosenna przerwa świąteczna  13-18 kwietnia 2017 r.
 Egzamin gimnazjalny
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego - Dz. U. z 2015r., poz. 959)

19-21 kwietnia 2017
(www.cke.edu.pl)

 – część humanistyczna – historia i wiedza o społeczeństwie

19 kwietnia 2017 godz. 9:00 (środa)

 – część humanistyczna – język polski

19 kwietnia 2017 godz. 11:00 (środa)

 – część matematyczno-przyrodnicza – biologia, chemia, fizyka, geografia

20 kwietnia 2017 godz. 9:00 (czwartek)

 – część matematyczno-przyrodnicza – matematyka

20 kwietnia 2017 godz. 11:00 (czwartek)

 język obcy nowożytny – poziom podstawowy

21 kwietnia 2017 godz. 9:00 (piątek)

 – język obcy nowożytny – poziom rozszerzony 21 kwietnia 2017 godz. 11:00 (piątek)
Termin dodatkowy w sytuacjach losowych: 1,2,5 czerwca 2017
(www.cke.edu.pl)
 – część humanistyczna

1 czerwca 2017 godz. 9:00 (czwartek)

 – część matematyczno-przyrodnicza

2 czerwca 2017 godz. 9:00 (piątek)

 – język obcy nowożytny

5 czerwca 2017 godz. 9:00 (poniedziałek)

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych odpracowane po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

 (pn) 31 października 2016 r. odpracowanie w sobotę 8 X 2016 r.

 (wt) 2 maja 2017 r. odpracowanie w sobotę 22 IV 2017 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w których organizowane będą zajęcia opiekuńcze

 1 września 2016 r.rozpoczęcie roku szkolnego

 14 października 2016 r.święto KEN

 19-21 kwietnia 2017dla uczniów kl. I i II

 5 maja 2017 r.Dzień Uni Europejskiej, Dzień Języków Obcych

 16 czerwca 2017 r.Liga Klas, finał projektów edukacyjnych

 23 czerwca 2017 r.zakończenie zajęć dydaktycznych

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  23 czerwca 2017 r.
Ferie letnie  24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.