0
0
0
s2smodern

szczesliwy numerek2 1 1. Od 16 listopada 2015r. w każdej klasie codziennie losowany jest jeden numer w dzienniku - nazwany dalej Szczęśliwym Numerkiem.

2. Uczeń, którego numer został wylosowany, otrzymuje przywileje określone w niniejszym regulaminie.

3. Szczęśliwy numerek losowany w dzienniku elektronicznym zwalnia z:

a) odpowiedzi ustnej w danym dniu,

b) niezapowiedzianej kartkówki (na jej napisanie uczeń ma tydzień czasu, nauczyciel stawia 0).

4. Szczęśliwy numerek nie zwalnia ucznia:

a) ze sprawdzianów,

b) z przygotowania zadań domowych,

c) z przygotowania się do zapowiedzianych kartkówek,

d) z pracy oraz dyscypliny na lekcji.

5. Szczęśliwy numerek pozwala uczniowi odpowiadać z tematu, z którego jest przygotowany.

6. Szczęśliwy numerek pozwala uczniowi oddać zadanie domowe wtedy, gdy nauczyciel nie poprosił o to.

7. Wylosowany numer będzie widoczny po zalogowaniu się do konta w dzienniku elektronicznym.